Bluetooth Headset BH 503 - Binding og tilslutning af headsettet til en mobiltelefon, der har en musikafspilningsfunktion

background image

Binding og tilslutning af headsettet til en mobiltelefon,
der har en musikafspilningsfunktion

Hvis telefonen understøtter Bluetooth-profilen A2DP og har en
musikafspilningsfunktion, kan du bruge telefonen til at foretage og
besvare opkald og afspille musik med headsettet.

1. Sørg for, at telefonen er tændt.

2. Hvis der ikke tidligere er oprettet en binding mellem headsettet og en

enhed, skal du tænde headsettet. Headsettet tændes i
bindingstilstand, og den blå indikator begynder at blinke hurtigt.

Hvis der tidligere har været oprettet en binding mellem headsettet
og en anden enhed, skal du slukke headsettet og trykke på og holde
multifunktionstasten nede, indtil den blå indikator begynder at
blinke hurtigt.

3. Aktivér telefonens Bluetooth-funktion, og indstil den til at søge efter

Bluetooth-enheder. Se brugervejledningen til din telefon for at få
yderligere oplysninger.

4. Vælg headsettet på listen over fundne enheder.

5. Indtast adgangskoden 0000 for at oprette en binding og oprette

forbindelse mellem headsettet og telefonen. På nogle telefoner skal
du oprette forbindelsen separat, efter at der er oprettet en binding.
Det er kun nødvendigt at oprette en binding mellem headsettet og
telefonen én gang.

Hvis bindingen oprettes, vises headsettet i mobiltelefonens menu, hvor
du kan se de Bluetooth-enheder, som aktuelt er forbundet med
enheden.

Når headsettet tilsluttes mobiltelefonen og er klar til brug, blinker
headsettets indikator langsomt blåt .

background image

K o m g o d t i g a n g

9