Bluetooth Headset BH 503 - Sådan tændes GPS-modulet

background image

Sådan tændes GPS-modulet

Tryk på og hold multifunktionstasten nede i ca. 2 sekunder for at tænde
headsettet. Headsettet bipper, og den grønne indikator lyser kortvarigt.

Når headsettet forsøger at oprette forbindelse til den forbundne
mobiltelefon eller musikafspiller, som du sidst anvendte det med, blinker
indikatoren langsomt grønt. Når headsettet tilsluttes en forbundet
enhed, og det er klar til brug, blinker indikatoren langsomt blåt. Hvis der
ikke er oprettet en binding mellem headsettet og en enhed, tændes
headsettet automatisk i bindingstilstand (se “Binding og tilslutning af
headsettet”, på side 8).

Hvis du slutter headsettet til en enhed, men ikke bruger det i et stykke
tid, slukkes headsettet for at spare strøm.

background image

K o m g o d t i g a n g

8