Bluetooth Headset BH 503 - Håndtering af opkald

background image

Håndtering af opkald

Hvis du vil foretage et opkald, skal du bruge mobiltelefonen på normal
vis, når headsettet er tilsluttet den.

Hvis telefonen understøtter genopkald med headsettet, skal du trykke på
multifunktionstasten hurtigt to gange, når der ikke er nogen
igangværende opkald.

Hvis telefonen understøtter stemmestyrede opkald med headsettet, skal
du trykke på og holde multifunktionstasten nede i ca. 2 sekunder, indtil
stemmestyrede opkald starter på telefonen. Fortsæt derefter som
beskrevet i telefonens brugervejledning. Stemmestyrede opkald kan ikke
benyttes under et opkald.

Hvis du vil besvare et opkald, skal du trykke på multifunktionstasten
eller bruge tasterne på telefonen. Hvis du vil afvise opkaldet, skal du
trykke to gange på multifunktionstasten.

background image

A l m i n d e l i g b r u g

11

Hvis du vil afslutte et opkald, skal du trykke på multifunktionstasten
eller bruge tasterne på telefonen.

Tryk på tasten til afspilning/pause for at slå mikrofonen til eller fra under
et opkald.

Hvis du vil overføre opkaldet fra headsettet til en forbundet telefon, skal
du trykke på og holde tasten til afspilning/pause nede i ca. 2 sekunder.
Hvis du vil overføre opkaldet til headsettet igen, skal du trykke på
multifunktionstasten én gang.