Bluetooth Headset BH 503 - Justering af lydstyrken

background image

Justering af lydstyrken

Hvis du vil justere lydstyrken, skal du trykke på tasten for lydstyrke op
for at øge lydstyrken eller ned for at mindske lydstyrken under et opkald,
eller mens du lytter til musik.