Bluetooth Headset BH 503 - Musikafspilning

background image

Musikafspilning

Du kan lytte til musik ved at slutte headsettet til en kompatibel
musikafspiller, f.eks. en mobiltelefon med en musikafspillerfunktion
eller en anden musikenhed. Musikafspilleren skal understøtte
Bluetooth-profilen A2DP.

Når headsettet er tilsluttet en telefon, men ikke en musikenhed, kan
headsettet kun bruges til at foretage og modtage opkald, hvis telefonen
ikke har en musikafspilningsfunktion.

De tilgængelige musikfunktioner afhænger af musikafspilleren.

Hvis du modtager eller foretager et opkald, mens du lytter til musik,
standser musikafspilningen midlertidigt, indtil du afbryder opkaldet.

Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende
lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen.

Hvis du vil afspille et musiknummer, skal du vælge det i musikafspilleren
og trykke på tasten til afspilning/pause.

Du kan stoppe afspilningen midlertidigt eller genoptage afspilningen
ved at trykke på tasten til afspilning/pause. Du kan stoppe afspilningen
ved at trykke på og holde tasten til afspilning/pause nede i ca. 2
sekunder.

Du kan vælge næste musiknummer ved at trykke på frem-tasten. Du kan
vælge forrige musiknummer ved at trykke på tilbage-tasten. Hvis du vil
rulle hurtigt gennem det aktuelle nummer under afspilning, skal du
trykke på og holde den relevante tast nede.

background image

A l m i n d e l i g b r u g

12