Bluetooth Headset BH 503 - Sletning af indstillingerne eller nulstilling af headsettet

background image

Sletning af indstillingerne eller nulstilling af

headsettet

Hvis du vil slette bindings- og lydstyrkeindstillingerne, skal du slukke
headsettet og trykke på og holde multifunktionstasten og tasten for
lydstyrke op nede, indtil indikatoren skiftevis lyser rødt, grønt og blåt tre
gange.

Hvis headsettet holder op med at virke, selvom det er opladet, og du vil
nulstille det, skal du sætte opladeren i headsettet, mens du trykker på og
holder multifunktionstasten nede og trykker på tasten for lydstyrke op.
Nulstillingen berører ikke headsettets indstillinger.

background image

B a t t e r i o p l y s n i n g e r

13