Bluetooth Headset BH 503 - Indhold

background image

Indhold

1. Introduktion ......................... 4

Trådløs Bluetooth-teknologi............... 4

2. Kom godt i gang .................. 6

Oversigt .................................................... 6
Opladere ................................................... 6
Opladning af batteriet ......................... 7
Sådan tændes og slukkes
headsettet................................................ 7

Sådan tændes GPS-modulet ........... 7
Sådan slukkes GPS-modulet ........... 8

Binding og tilslutning
af headsettet........................................... 8

Binding og tilslutning af
headsettet til en mobiltelefon,
der har en musikafspilnings-
funktion ................................................ 8
Binding og tilslutning af
headsettet til en musikafspiller ..... 9

Afbrydelse af forbindelsen
til headsettet....................................... 9
Genoprettelse af forbindelsen
til headsettet....................................... 9

3. Almindelig brug.................. 10

Placering af headsettet
over ørerne ............................................ 10
Justering af lydstyrken....................... 10
Håndtering af opkald.......................... 10
Musikafspilning.................................... 11
Sletning af indstillingerne
eller nulstilling af headsettet........... 12

4. Batterioplysninger .............. 13

Pleje og vedligeholdelse......... 14

background image

I n t r o d u k t i o n

4