Bluetooth Headset BH 503 - Pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen HF-laitteen ja musiikkisoittimen välille

background image

Pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen HF-laitteen ja
musiikkisoittimen välille

Jos puhelin ei tue A2DP-Bluetooth-profiilia, voit muodostaa erikseen
pariliitoksen HF-laitteesta puhelimeen ja tätä Bluetooth-profiilia
tukevaan musiikkisoittimeen.

Jos olet muodostanut pariliitoksen ja yhteyden HF-laitteen ja puhelimen
välille, katkaise niiden välinen yhteys, ennen kuin muodostat
pariliitoksen HF-laitteen ja musiikkisoittimen välille.

Kun haluat muodostaa pariliitoksen HF-laitteen ja musiikkisoittimen
välille, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Pariliitoksen ja
yhteyden muodostaminen HF-laitteen ja matkapuhelimen välille, kun
puhelimessa on musiikkisoitin, sivulla 8. Jos musiikkisoittimessa ei ole
näppäimistöä, se saattaa käyttää automaattisesti Bluetooth-salasanaa
0000. Jos näin ei ole, katso musiikkisoittimen käyttöoppaasta, miten
Bluetooth-oletussalasanaksi muutetaan 0000.

Jos pariliitoksen muodostaminen onnistuu ja HF-laite on yhteydessä
musiikkisoittimeen, HF-laitteen merkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä.