Bluetooth Headset BH 503 - Virran kytkeminen

background image

Virran kytkeminen

Kytke virta pitämällä monitoiminäppäintä painettuna noin kahden sekunnin
ajan. HF-laitteesta kuuluu merkkiääni, ja vihreä merkkivalo palaa hetken.

Kun HF-laite yrittää muodostaa yhteyttä sen kanssa pariksi liitettyyn
matkapuhelimeen tai musiikkisoittimeen, jota sen kanssa on käytetty
viimeksi, merkkivalo vilkkuu hitaasti vihreänä. Kun HF-laitteen ja pariksi
liitetyn laitteen välille on muodostettu yhteys ja HF-laite on
käyttövalmis, merkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä. Jos HF-laitteen ja
toisen laitteen välille ei ole muodostettu pariliitosta, HF-laite siirtyy
automaattisesti pariliitoksen muodostustilaan (katso Pariliitoksen ja
yhteyden muodostaminen, sivulla 8).

Jos liität HF-laitteen toiseen laitteeseen mutta et käytä sitä vähään
aikaan, katkaise HF-laitteesta virta virran säästämiseksi.

background image

A l k u t o i m e t

8