Bluetooth Headset BH 503 - Puhelujen käsittely

background image

Puhelujen käsittely

Soita puhelu matkapuhelimella tavalliseen tapaan, kun HF-laite on
yhteydessä siihen.

Jos puhelin tukee uudelleenvalintaa HF-laitteen kanssa, paina
monitoiminäppäintä kaksi kertaa nopeasti, kun puhelua ei ole käynnissä.

Jos puhelin tukee äänivalintaa HF-laitteen kanssa, pidä
monitoiminäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan, kunnes
puhelin aloittaa äänivalinnan, ja toimi puhelimen käyttöoppaassa
kuvatulla tavalla. Äänivalintaa ei voi käyttää puhelun aikana.

Jos haluat vastata puheluun, paina monitoiminäppäintä tai käytä
puhelimen näppäimiä. Jos haluat hylätä puhelun, paina
monitoiminäppäintä kaksi kertaa nopeasti.

background image

P e r u s k ä y t t ö

11

Kun haluat lopettaa puhelun, paina monitoiminäppäintä tai käytä
puhelimen näppäimiä.

Voit mykistää mikrofonin puhelun aikana tai poistaa mykistyksen
painamalla toisto- ja taukonäppäintä.

Jos haluat siirtää puhelun HF-laitteesta siihen yhteydessä olevaan
puhelimeen, pidä toisto- ja taukonäppäintä painettuna noin kahden
sekunnin ajan. Jos haluat siirtää puhelun takaisin HF-laitteeseen, paina
monitoiminäppäintä kerran.