Bluetooth Headset BH 503 - Huolto-ohjeita

background image

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti.
Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka
syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.

Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat
osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.

Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää
elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa
tiettyjä muoveja.

Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu
normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa
elektronisia piirilevyjä.

Älä yritä avata laitetta.

Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa
sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.

Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen
puhdistukseen.

Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä
toimimasta kunnolla.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita. Jos
jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Hävittäminen
Tuotteeseen, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia,
jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki sähköiset ja
elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen

keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan
unionin aluetta ja muita alueita, joissa on käytössä erilliset keräyspisteet. Näitä
tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Palauttamalla tuotteet keräyspisteeseen ehkäiset valvomatonta jätteiden
hävittämistä ja edistät materiaalien uudelleenkäyttöä. Lisätietoja saa tuotteen
jälleenmyyjältä, jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta, kansallisilta
tuottajavastuujärjestöiltä ja Nokian paikallisilta edustajilta. Tuotteen
ympäristöseloste (Eco-Declaration) ja vanhentuneen tuotteen palautusohjeet
ovat maakohtaisissa tiedoissa WWW-osoitteessa www.nokia.com.