Bluetooth Headset BH 503 - Uitschakelen

background image

Uitschakelen

U schakelt de hoofdtelefoon uit door de multifunctietoets ongeveer
5 seconden ingedrukt te houden. Er klinkt een pieptoon en het rode
indicatorlampje gaat even aan.