Bluetooth Headset BH 503 - De hoofdtelefoon koppelen aan een mobiele telefoon met een voorziening voor muziek afspelen en da

background image

De hoofdtelefoon koppelen aan een mobiele telefoon
met een voorziening voor muziek afspelen en daarmee
een verbinding tot stand brengen

Als uw telefoon het A2DP Bluetooth-profiel ondersteunt en beschikt
over de mogelijkheden voor het afspelen van muziek, kunt u de telefoon
gebruiken om te bellen en muziek af te spelen via de hoofdtelefoon.

1. Controleer of uw telefoon is ingeschakeld.

2. Als de hoofdtelefoon nog niet eerder is gekoppeld aan een apparaat,

schakelt u de hoofdtelefoon in. De hoofdtelefoon schakelt over naar
de koppelingsmodus en het indicatorlampje gaat snel blauw
knipperen.

Als de hoofdtelefoon wel eerder is gekoppeld aan een ander
apparaat, schakelt u de hoofdtelefoon uit en houdt u de
multifunctietoets ingedrukt totdat het indicatorlampje snel blauw
begint te knipperen.

background image

A a n d e s l a g

9

3. Activeer de Bluetooth-functie op de telefoon en laat de telefoon

naar Bluetooth-apparaten zoeken. Volg hierbij de instructies in de
gebruikershandleiding van de telefoon.

4. Selecteer de hoofdtelefoon in de lijst met gevonden apparaten.

5. Typ de toegangscode 0000 om de hoofdtelefoon te koppelen aan uw

telefoon en verbinding te maken. Bij sommige telefoons moet u de
verbinding wellicht apart tot stand brengen, na het koppelen. U hoeft
de hoofdtelefoon slechts eenmaal aan de telefoon te koppelen.

Als het koppelen is gelukt, wordt de hoofdtelefoon weergegeven in het
menu van de mobiele telefoon. In dit menu wordt weergeven welke
Bluetooth-apparaten op dat moment zijn gekoppeld.

Wanneer de hoofdtelefoon is verbonden met uw mobiele telefoon en
klaar is voor gebruik, begint het indicatorlampje van de hoofdtelefoon
langzaam blauw te knipperen.