Bluetooth Headset BH 503 - Verzorging en onderhoud

background image

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en
moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de
garantie te behouden.

Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten
vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van
elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, moet u
het apparaat helemaal laten opdrogen.

Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De
bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd
raken.

Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen
kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen
beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.

Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het
apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat
vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen
raken.

Probeer niet het apparaat te openen.

Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een
ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne
mechaniek beschadigen.

Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke
reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat
blokkeren en de correcte werking belemmeren.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere
toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als
enig apparaat niet goed werkt.

Verwijdering
Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de
documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en
elektronische producten, batterijen en accu’s na gebruik voor gescheiden

afvalverzameling moeten worden aangeboden. Deze regel geldt voor alle landen
binnen de Europese Unie en voor andere locaties waar gescheiden

background image

V e r z o r g i n g e n o n d e r h o u d

16

afvalverzamelingssystemen beschikbaar zijn. Bied deze producten niet aan bij het
gewone huisvuil.

Door de producten op de daarvoor bestemde plaats in te leveren helpt u het
ongecontroleerd weggooien van afval te voorkomen en het hergebruik van
materialen te bevorderen. Meer gedetailleerde informatie over afvalverzameling
vindt u bij de verkoper van het product, bij de milieudienst van uw plaatselijke
overheid, nationale organisaties voor producentenverantwoordelijkheid of uw
plaatselijke vertegenwoordiger van Nokia. Voor de Eco-Verklaring voor het
product of instructies over het inleveren van uw overbodig geworden product,
gaat u naar de landspecifieke informatie op www.nokia.com.