Bluetooth Headset BH 503 - Oversikt

background image

Oversikt

Headsettet består av følgende deler:

• Volum ned-tast (1)

• Volum opp-tast (2)

• Flerfunksjonstast (3)

• Indikatorlampe (4)

• Laderkontakt (5)

• Spol tilbake-tast (6)

• Spill av/pause-tast (7)

• Spol frem-tast (8)

• Mikrofon (9)

Før du kan begynne å bruke headsettet, må du lade batteriet og koble
headsettet sammen med en kompatibel mobiltelefon.

Deler av headsettet er magnetisk. Headsettet kan trekke til seg metaller. Plasser
ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av headsettet
ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.