Bluetooth Headset BH 503 - Sammenkoble og koble headsettet til en mobiltelefon med en musikkavspillerfunksjon

background image

Sammenkoble og koble headsettet til en mobiltelefon
med en musikkavspillerfunksjon

Hvis telefonen støtter Bluetooth-profilen A2DP og har en
musikkavspillingsfunksjon, kan du bruke telefonen til å ringe og motta
samtaler og spille av musikk med headsettet.

1. Kontroller at telefonen er slått på.

2. Hvis headsettet ikke har vært sammenkoblet med en enhet tidligere,

slår du det på. Headsettet går til sammenkoblingsmodus, og
indikatorlampen blinker blått i raskt tempo.

Hvis headsettet har vært sammenkoblet med en annen enhet
tidligere, slår du av headsettet og holder inne flerfunksjonstasten til
indikatorlampen begynner å blinke blått i raskt tempo.

3. Aktiver Bluetooth-funksjonen på telefonen og angi at den skal søke

etter Bluetooth-enheter. Du finner flere instruksjoner i
brukerhåndboken for telefonen.

4. Velg headsettet fra listen over enhetene som er funnet.

5. Tast inn passordet 0000 for å sammenkoble og koble headsettet til

telefonen. Med enkelte telefoner må tilkoblingen opprettes separat
etter sammenkoblingen. Sammenkoblingen av headsettet og
telefonen utføres bare én gang.

Hvis sammenkoblingen var vellykket, vises headsettet i menyen på
mobiltelefonen der du se de sammenkoblede Bluetooth-enhetene.

Når headsettet er koblet til mobiltelefonen og er klart til bruk, blinker
indikatorlampen på headsettet blått i sakte tempo.

background image

K o m m e i g a n g

8