Bluetooth Headset BH 503 - Sammenkoble og koble headsettet til en musikkavspiller

background image

Sammenkoble og koble headsettet til en musikkavspiller

Hvis telefonen ikke støtter Bluetooth-profilen A2DP, kan du separat
sammenkoble headsettet med telefonen og en musikkavspiller som
støtter denne Bluetooth-profilen.

Hvis du har sammenkoblet og koblet headsettet til telefonen, kobler du
headsettet fra telefonen før du sammenkobler headsettet med en
musikkavspiller.

Du sammenkobler headsettet med en musikkavspiller ved å følge
instruksjonene under “Sammenkoble og koble headsettet til en
mobiltelefon med en musikkavspillerfunksjon”, på side 7. Hvis
musikkavspilleren ikke har et tastatur, kan det hende at du kan bruke
Bluetooth-passordet 0000 som standard. Hvis ikke, ser du i
brukerhåndboken for musikkavspilleren for å endre standard Bluetooth-
passord til 0000.

Hvis sammenkoblingen er vellykket og headsettet er koblet til
musikkavspilleren, blinker indikatorlampen på headsettet blått i sakte
tempo.