Bluetooth Headset BH 503 - Slå av

background image

Slå av

Du slår av headsettet ved å holde inne flerfunksjonstasten i ca.
5 sekunder. Headsettet piper og indikatorlampen blinker kort rødt.