Bluetooth Headset BH 503 - Slå på

background image

Slå på

Du slår på headsettet ved å holde inne flerfunksjonstasten i ca.
2 sekunder. Headsettet piper og indikatorlampen blinker kort grønt.

Når headsettet prøver å koble seg til den sammenkoblede
mobiltelefonen eller musikkavspilleren som du sist brukte det med,
blinker indikatorlampen grønt i sakte tempo. Når headsettet er koblet til
en sammenkoblet enhet og er klart til bruk, blinker indikatorlampen
blått i sakte tempo. Hvis headsettet ikke er sammenkoblet med en enhet,
går det automatisk til sammenkoblingsmodus (se “Sammenkoble og
koble til headsettet”, på side 7).

Hvis du kobler headsettet til en enheten, men ikke bruker det på en
stund, bør du slå av headsettet for å spare strøm.

background image

K o m m e i g a n g

7