Bluetooth Headset BH 503 - Anropshåndtering

background image

Anropshåndtering

Du ringer ved å bruke mobiltelefonen på vanlig måte når headsettet er
koblet til telefonen.

Hvis telefonen støtter gjentakelse med headsettet, trykker du raskt to
ganger på flerfunksjonstasten når det ikke er noen aktiv samtale.

Hvis telefonen støtter taleoppringing med headsettet, holder du inne
flerfunksjonstasten i ca. 2 sekunder til telefonen starter taleoppringing,
og fortsett som beskrevet i brukerhåndboken for telefonen.
Taleoppringing kan ikke brukes under en samtale.

Du besvarer et anrop ved å trykke på flerfunksjonstasten eller ved å
bruke tastene på telefonen. Du avviser et anrop ved å trykke raskt to
ganger på flerfunksjonstasten.

Du avslutter en samtale ved å trykke på flerfunksjonstasten eller ved å
bruke tastene på telefonen.

background image

G r u n n l e g g e n d e b r u k

10

Du kan slå mikrofonen av eller på under en aktiv samtale ved å trykke på
spill av/pause-tasten.

Hvis du vil overføre samtalen fra headsettet til en tilkoblet telefon,
holder du inne spill av/pause-tasten i ca. 2 sekunder. Hvis du vil overføre
samtalen tilbake til headsettet, trykker du på flerfunksjonstasten en
gang.