Bluetooth Headset BH 503 - Lytte til musikk

background image

Lytte til musikk

Du lytter til musikk ved å koble headsettet til en kompatibel
musikkavspiller, f.eks. en mobiltelefon med en musikkavspillerfunksjon
eller en annen musikkenhet. Musikkavspilleren må støtte Bluetooth-
profilen A2DP.

Når headsettet er koblet til en telefon, men ikke til en musikkenhet, kan
headsettet bare brukes til å ringe og motta anrop hvis telefonen ikke har
en kompatibel musikkavspillingsfunksjon.

Hvilke musikkfunksjoner som er tilgjengelige, avhenger av hvilken
musikkavspiller du har.

Hvis du mottar et anrop eller ringer mens du lytter til musikk, settes
musikken på pause til samtalen er avsluttet.

Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over
lengre tid kan skade hørselen.

Du spiller av et spor ved å velge det i musikkavspilleren og trykke på spill
av/pause-tasten.

Trykk på spill av/pause-tasten for å stoppe musikkavspillingen
midlertidig eller starte den igjen. Du stopper avspillingen ved å holde
inne spill av/pause-tasten i ca. 2 sekunder.

Trykk på spol frem-tasten for velge neste spor. Trykk på spol tilbake-
tasten for velge forrige spor. Du blar raskt gjennom gjeldende spor under
avspilling ved å holde inne en av tastene.

background image

G r u n n l e g g e n d e b r u k

11