Bluetooth Headset BH 503 - 4. Batteriinformasjon

background image

4. Batteriinformasjon

Enheten drives av et oppladbart batteri. Batteriet kan lades og utlades hundrevis
av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Bruk bare batteriladere som er
godkjent av Nokia og beregnet for bruk med denne enheten.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri
bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt
oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Bruk aldri en lader som er skadet.

Hvis du lar enheten ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om
sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden til
batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og
25 °C. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke
fungerer i en kortere periode selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen
er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier kan også eksplodere
hvis de er skadet.

background image

S t e l l o g v e d l i k e h o l d

13