Bluetooth Headset BH 503 - Innhold

background image

Innhold

1. Innledning ............................ 4

Trådløs Bluetooth-teknologi............... 4

2. Komme i gang ...................... 5

Oversikt..................................................... 5
Ladere ....................................................... 5
Lade batteriet ......................................... 6
Slå headsettet på eller av.................... 6

Slå på..................................................... 6
Slå av ..................................................... 7

Sammenkoble og koble
til headsettet .......................................... 7

Sammenkoble og koble headsettet
til en mobiltelefon med en
musikkavspillerfunksjon ................... 7
Sammenkoble og koble
headsettet til
en musikkavspiller.............................. 8

Koble fra headsettet.......................... 8
Koble til headsettet igjen ................ 8

3. Grunnleggende bruk............. 9

Plassere headsettet på ørene ............. 9
Justere volumet...................................... 9
Anropshåndtering.................................. 9
Lytte til musikk..................................... 10
Slette innstillingene eller
tilbakestille headsettet ...................... 11

4. Batteriinformasjon ............. 12

Stell og vedlikehold................ 13

background image

I n n l e d n i n g

4