Bluetooth Headset BH 503 - 1. Inledning

background image

1. Inledning

Med Nokias Bluetooth-stereoheadset BH-503 kan du lyssna på musik
med en kompatibel musikspelare samt ringa och ta emot samtal med en
mobiltelefon. Musikspelaren kan vara en musikspelningsfunktion i
mobiltelefonen eller en separat musikenhet.

Du kan använda headsetet med kompatibla enheter som stöder trådlös
Bluetooth-teknik.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda
headsetet. Läs även mobiltelefonens användarhandbok eftersom den
innehåller viktig information om säkerhet och underhåll samt
användarhandboken till musikenheten. Förvara headsetet och dess
tillbehör utom räckhåll för små barn.