Bluetooth Headset BH 503 - Översikt

background image

Översikt

Headsetet innehåller följande delar:

• Volym ned (1)

• Volym upp (2)

• Flerfunktionsknapp (3)

• Indikator (4)

• Laddarkontakt (5)

• Bakåtspolning (6)

• Uppspelnings-/

pausknapp (7)

• Snabbspolning framåt (8)

• Mikrofon (9)

Innan du kan börja använda headsetet måste du ladda batteriet och
koppla ihop det med en kompatibel mobiltelefon.

Delar av headsetet är magnetiska. Headsetet kan dra till sig föremål av metall.
Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära headsetet, eftersom
information som lagrats på dem kan raderas.