Bluetooth Headset BH 503 - Koppla ihop och ansluta headsetet med en mobiltelefon som har en musikspelningsfunktion

background image

Koppla ihop och ansluta headsetet med en mobiltelefon
som har en musikspelningsfunktion

Om din telefon kan använda Bluetooth-profilen A2DP och har en
kompatibel musikspelningsfunktion kan du använda telefonen till att
ringa och ta emot samtal och till att spela musik med headsetet.

1. Kontrollera att telefonen är påslagen.

2. Om headsetet inte tidigare kopplats ihop med en enhet, slår du på

headsetet. Headsetet går in i ihopkopplingsläget och indikatorlampan
börjar blinka snabbt med blått ljus.

Om headsetet tidigare varit ihopkopplat med en annan enhet, stänger
du av headsetet och håller sedan flerfunktionsknappen intryckt tills
indikatorlampan börjar blinka snabbt med blått ljus.

3. Aktivera telefonens Bluetooth-funktion och ställ in telefonen på att

söka efter Bluetooth-enheter. Användarhandboken till telefonen
innehåller mer information.

4. Välj headsetet i listan med påträffade enheter.

5. Ange lösenordet 0000 för att para ihop och ansluta headsetet till

telefonen. I vissa telefoner kan du behöva göra anslutningen separat
efter hopkopplingen. Du behöver bara koppla ihop headsetet med
telefonen en gång.

Om hopkopplingen lyckas visas headsetet på den meny på
mobiltelefonen som innehåller alla för tillfället hopkopplade Bluetooth-
enheter.

background image

K o m m a i g å n g

9

När headsetet är anslutet till mobiltelefonen och är klart att användas
blinkar indikatorlampan på headsetet långsamt med blått sken.