Bluetooth Headset BH 503 - Slå på

background image

Slå på

Slå på headsetet genom att hålla flerfunktionsknappen intryckt under ca 2
sekunder. Headsetet piper och den gröna indikatorn lyser en kort stund.

När headsetet försöker ansluta till den hopkopplade mobiltelefon eller
musikspelare du senast använde tillsammans med det, blinkar
indikatorlampan långsamt med grönt sken. När headsetet är anslutet till
en hopkopplad enhet och är klart att användas blinkar indikatorlampan
långsamt med blått sken. Om headsetet inte har kopplats ihop med
någon enhet går det automatiskt in i ihopkopplingsläge (se “Koppla ihop
och ansluta headsetet”, sidan 8).

background image

K o m m a i g å n g

8

Om du ansluter headsetet till en enhet men inte använder det på en stund
bör du stänga av headsetet för att spara batteriet.