Bluetooth Headset BH 503 - Stänga av

background image

Stänga av

Slå av headsetet genom att hålla flerfunktionsknappen intryckt under ca
5 sekunder. Headsetet piper och den röda indikatorn lyser en kort stund.