Bluetooth Headset BH 503 - Samtalshantering

background image

Samtalshantering

Använd mobiltelefonen som vanligt om du vill ringa ett samtal när
headsetet är anslutet till enheten.

Om telefonen stöder återuppringning med headsetet trycker du snabbt
två gånger på flerfunktionsknappen i passningsläge.

Om telefonen kan hantera röstuppringning med headsetet, håller du
flerfunktionsknappen intryckt i

ca 2 sekunder tills den telefonen börjar

röstuppringningen. Fortsätt sedan enligt anvisningarna i telefonens
handbok. Röstuppringning kan inte användas under ett samtal.

Om du vill besvara ett samtal trycker du på flerfunktionsknappen eller
använder knapparna på telefonen. Om du vill avvisa ett samtal trycker du
snabbt två gånger på flerfunktionsknappen.

background image

A n v ä n d n i n g

11

Om du vill avsluta ett samtal trycker du på flerfunktionsknappen eller
använder knapparna på telefonen.

Om du vill stänga av eller slå på mikrofonen under ett samtal trycker du
på uppspelnings-/pausknappen.

Om du vill växla samtalet från headsetet till en ansluten telefon håller du
uppspelnings-/pausknappen intryckt i ca 2 sekunder. Tryck en gång på
flerfunktionsknappen om du vill växla samtalet tillbaka till headsetet.