Bluetooth Headset BH 503 - Innehåll

background image

Innehåll

1. Inledning............................... 4

Trådlös Bluetooth-teknik..................... 4

2. Komma igång ....................... 6

Översikt..................................................... 6
Laddare ..................................................... 6
Ladda batteriet....................................... 7
Slå på och stänga av headsetet ........ 7

Slå på..................................................... 7
Stänga av.............................................. 8

Koppla ihop och ansluta
headsetet ................................................. 8

Koppla ihop och ansluta
headsetet med en
mobiltelefon som har
en musikspelningsfunktion ............. 8

Koppla ihop och ansluta
headsetet med
en musikspelare.................................. 9
Koppla ur headsetet .......................... 9
Återansluta headsetet ...................... 9

3. Användning......................... 10

Ta på dig headsetet............................. 10
Ställa in ljudvolymen.......................... 10
Samtalshantering ................................ 10
Lyssna på musik ................................... 11
Rensa inställningarna eller
återställa headsetet ............................ 12

4. Information om batteri ...... 13

Skötsel och underhåll ............ 14

background image

I n l e d n i n g

4